Termes i condicions d'ús

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de jamonxjamon, propietat del Tall productes selectes i correu electrònic info@eltall.es, d'ara endavant, "El Tall", que l'usuari del portal haurà d'acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.

L'usuari així com l'Empresa, propietària del portal, podran ser denominats conjuntament com les parts. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús del portal.

Regulació de les condicions d'ús

Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer . No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

modificacions

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús del portal, ja que poden ser modificades.

Contingut del portal
Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través del portal a diferent tipus d'informació i serveis. El portal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferts des del portal. L'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el portal pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol informació o servei. El portal farà tots els esforços per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat a la web. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d'ubicació, etc., podrà suposar la interrupció de l'accés al portal.

Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Responsabilitat del Portal sobre els continguts

Opc A. El portal controlarà la legalitat d'aquells continguts o serveis prestats a través de la plataforma per tercers. En cas de que l'usuari com a conseqüència de l'ús del portal sufra algun dany o perjudici podrà comunicar-lo i es faran les mesures que es consideren oportunes per resoldre-ho.

Opc B. El portal no intervé en la creació d'aquells continguts i / o serveis prestats o subministrats per tercers en i / o a través de l'aplicació, de la mateixa manera que tampoc controla la seva sol·licitud. En qualsevol cas, no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. El usuari reconeix que el portal no és ni serà responsable dels continguts i / o serveis prestats o subministrats per tercers en i / o a través del portal. El usuari accepta que la web no assumirà responsabilitat alguna per qualsevol dany o perjudici produït com a conseqüència de la utilització d'aquesta informació o serveis de tercers.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament o contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què s'imposa, l'aplicació no garanteix ni assumirà cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per la utilització i utilització de la informació, dades i serveis del portal. En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre. Obligacions de l'usuari El usuari ha de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, el usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del incompliment de les normes. El usuari es compromet, en aquells casos en què es sol·liciti informació o informació, no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. El usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personal, privades i particulars. El usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l'ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o perjudiquin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix, el usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promocionar o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre informàtic de codi, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. El usuari es compromet a indemnitzar i mantenir indemnes al portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que tingui que fer front al portal.